Marijampolės sodai

Džiugu, kad šiuo metu  Marijampolės susivienijimas ,,Sodai“  normaliai dirba, puoselėja mėgėjišką sodininkystę. Šiuo metu susivienijimui priklauso 22 sodininkų bendrijos.

Po  pertvarkos Lietuvoje, 1991 m., atsirado pranašų apie greitus sodininkų bendrijų žlugimus. Buvo užsimota, padaryti radikalius pakeitimus, nes, atseit, kolektyviniai sodai yra praeities reliktas ir jie naikintini. Be demokratinių procedūrų, be diskusijų buvo pašalinti patyrę sodų agrokooperatinio (taip tuo laiku buvo vadinami susivienijimai) susivienijimo tarybos nariai, išstota iš Lietuvos sodininkų draugijos narių. Naujai išrinkti  susivienijimo tarybos nariai, buvo be patirties vadovauti sodams. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas komercijai. Sodininkų bendrijų problemomis mažai buvo rūpinamasi. Daugelis bendrijų liko be vadovybės, atitrūko nuo susivienijimo. Tai trūko iki 1996 m.

Dalis bendrijų pirmininkų suprato, kad ne tuo keliu einama. Buvo nutarta išrinkti naują susivienijimo vadovybę, kuri vėliau iš esmės pakeitė darbo metodus.

Pradėjome organizuoti rudenines sodininkų muges Marijampolės turgavietėje, patiekalų iš sodo rudens gėrybių parodas, buvo sudarytos sąlygos sodininkams realizuoti savo sklypeliuose išaugintas gėrybes. Iniciatyviems sodininkams atsirado proga parodyti savo sugebėjimus mugėse, parodose, pabendrauti, pasidalinti patirtimi, susipažinti. Susivienijimo vadovai pradėjo lankytis sodininkų bendrijose. Sodininkų bendrijose atsirado vadovybės, jos pamatė naudą būti Marijampolės susivienijimo ,,Sodai“ sudėtyje. Susivienijimas grįžo į Lietuvos sodininkų draugiją.

Kad sodininkų bendrijos išliko, didelis nuopelnas yra Lietuvos sodininkų draugijos, kurios didelių pastangų dėka buvo paruoštas Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymas. Pagal šio įstatymo reikalavimus atsirado galimybė įvesti bendrijose tvarką jų valdyme.

Man, kaip nuo 1965 metų  dalyvavusiam kai kurių kolektyvinių sodų steigime, vėliau dalyvaujant jų valdymo organuose, įsijautusiam į visapusišką sodininkų veiklą, džiugu, kad sodai, kuriems žemė buvo skiriama kemsynuose, buvusiuose karjeruose, durpynuose, akmenuotose vietose, dabar kai kurie jų, darbščių sodininkų dėka, tapo išpuoselėtais, pavyzdiniais ne tik Marijampolės susivienijime ,,Sodai“, bet ir Lietuvos Respublikoje. Pavyzdinio  sklypelio vardą turi 22 sodininkų  sklypeliai. Gerai yra įvertintos ir kai kurios bendrijos.

Daugeliui žmonių mėgėjiški sodai pakeitė gyvenimo būdą. Jie neįsivaizduoja savo gyvenimo be veiklos sodo sklypelyje. Augindami vaisius, daržoves ir kitokius augalus jie išmoko pažinti gamtą. Kai kuriuos būstus soduose, pritaikė nuolatiniam gyvenimui. Ten gyvena ir ilsisi.

Mėgėjiškos sodininkystės veikloje vyksta ir pasikeitimai. Jei ankščiau  buvo siekiama, sklypelyje išauginti kaip galima daugiau daržovių, uogų bei vaisių tai dabar gana dideli sklypelio plotai skiriami gėlynams, grožiui puoselėti, poilsiui.

Marijampolės susivienijimo ,,Sodai“ sodininkai dalyvauja Marijampolės savivaldybės organizuojamose žemdirbių rudeninėse šventėse. Mūsų susivienijimo sodininkai dalyvauja ir respublikinėse sodininkų šventėse.

Sėkmingas susivienijimo darbas bus tada, kai sodininkų bendrijoms vadovaus turintys kompetenciją bendrijų pirmininkai bei valdybos nariai. Todėl tam skiriamas dėmesys.

Susivienijimo taryba, nuolatos, pagal poreikius, konsultuoja bendrijų narius jiems rūpimais klausimais. Susivienijimo tarybos pirmininkas (su mažomis išimtimis) visuomet dalyvauja sodininkų bendrijų ataskaitiniuose susirinkimuose.

2011 m. gegužės mėnesį buvo organizuotas sodininkų bendrijų pirmininkams ir buhalteriams seminaras. Seminarą vedė Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas V.Butkevičius ir šio susivienijimo buhalterė Z. Kazlovskienė.

Seminaro svečiai ne tik detaliai atsakinėjo į bendrijų vadovams bei buhalteriams rūpimus organizacinius, juridinius klausimus, bet ir pasidalino patirtimi, kaip tvarkyti buhalterinius dokumentus. Buvo pateikta metodinės medžiagos.

Labai gražią, galima pavadinti, tradicinę šventę, Marijampolės susivienijimas ,,Sodai“ suorganizavo 2011-09-27 – parodą,  ,,Patiekalai iš rudens gėrybių“. Ji vyksta nuolatos, kas du metai.

Su savo patiekalais-eksponatais dalyvavo 8 bendrijos. Išradingos šeimininkės-sodininkės prikepė pyragų, prispaudė įvairių sulčių, priruošė didelį asortimentą mišrainių, daržovių su įvairiausiais įdarais.  Paruoštos įdomios ekspozicijos iš daržovių: cukinijų, agurkų ir kt. Stalai buvo nukrauti įvairiomis sodų gėrybėmis, net raibo akys. Patiekalai buvo degustuojami, keičiamasi patiekalų gamybos technologijomis.

Sodininkų bendrijos ,,Tarpučiai“  parodos dalyvės buvo apsirengusios net savo ,,uniforma“. Tai buvo įdomus parodos akcentas.

Savo gerai prižiūrimus sklypelius kai kurios bendrijos demonstravo nuotraukose.

Parodos dalyviai, pateikę eksponatus, buvo apdovanoti Marijampolės susivienijimo ,,Sodai“ padėkos raštais. Neužmiršti buvo ir aktyvūs bendrijų vadovai.

Skambant ritmingai muzikai, parodos dalyviai pašoko, padainavo. Išsiskirstė pailsėję, daug ką pažinę, turtingesni.

Likome su  nuomone, kad panašios šventės bus tęsiamos ir ateityje.

Apie šią  mūsų šventę buvo rašoma vietinėje spaudoje, rodoma per Marijampolės televiziją.

Marijampolės susivienijimo

,,Sodai“ pirmininkas                                             P. Jokimaitis

This entry was posted in Datos. Bookmark the permalink.