Aptartos aktualios problemos

Visapusiškai produktyviai sodininkų bendrijų veikslai sodininkų draugijos, miestų ir rajonų susivienijimų metodinė ir organizacinė parama. Sodininkų bendrijų atstovams, nariams reguliariai organizuojami seminarai, pasitarimai aktualiais jų veiklos klausimais. Renginiuose dalyvauja  atsakingi respublikinių ir savivaldybių institucijų atstovai, aptariamų problemų specialistai.

Tapo gražia tradicija, aktualius klausimus, problemas patarti atvykus į rajonų susivienijimus, sodininkų bendrijas bei įdomias ir reikšmingas, mokslines institucijas. Naudingi, reikalingi ir įdomūs pasitarimai – išvykos įvyko Vilniaus universiteto botanikos sode, Draugijos narių susivienijimuose bei jų sodininkų bendrijose.

Lietuvos sodininkų draugija dalykiškai, naudingai bendradarbiauja su Lietuvos sodininkystės-daržininkystės institutu. Čia dažnai organizuojami seminarai, pasitarimai aktualiais sodininkų veiklos klausimais. Instituto vadovybė tokiems renginiams rengti sudaro geras sąlygas, o moksliniai bendradarbiai, specialistai suteikia sodininkams ne tik reikiamų žinių, bet ir suteikia galimybę apžiūrėti instituto sodus, susipažinti su vykdomų bandymų rezultatais, sodininkystės naujienomis.

Neatsitiktinai š. m. balandžio 12 d. Lietuvos sodininkų draugijos konferencija, skirta aptarti draugijos veiklos 2011 m. rezultatus, įvyko šiame institute. Jame aktyviai dalyvavo miestų ir rajonų susivienijimų atstovai. Ataskaitinį pranešimą dėl 2011 m. draugijos veiklos padarė jos pirmininkas Vladislovas Butkevičius. Buvo akcentuojamos ir patariamos šios aktualios problemos:

  • dėl žemės mokesčio įstatymo taikymo sodininkų bendrijose,
  • dėl žemės reformos įstatymo 13 str. pakeitimo įstatymo projekto,
  • dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sodininkų bendrijose,
  • dėl sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. pakeitimo ir papildymo įstatymo,
  • dėl sodininkų bendrijų įstatymo 16 str. 10 dalies pakeitimo įstatymo projekto,
  • dėl sodininkų bendrijų įstatymo kai kurių straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo,
  • dėl bendradarbiavimo savivaldybėmis bei jų institucijomis.

Draugijos finansinę ataskaitą pateikė vyriausioji buhalterė Zita Kazlovskienė, revizorius Pranciškus Jokimaitis konstatavo, kad Lietuvos sodininkų draugijos veikla vystoma laikantis veikiančių įstatymų. Po konferencijos dalyvių Vytauto Polmono (Raseinių susiv.), Prano Kupčiko (Vilniaus susiv.), Aldonos Vaičiūnienės (Raseinių susiv.), Fabijono Delindos, Petro Švabausko (Alytaus susiv.) pasisakymų, įvykusių diskusijų, buvo patvirtintos draugijos pirmininko, revizoriaus bei buhalterės ataskaitos, patvirtinti 2012 m. pajamų-išlaidų sąmata ir 2012 m. darbo planas.

Konferencijos dalyviai susidomėję išklausė instituto direktoriaus pavaduotojo mokslo reikalams Dr. Audriaus Sasnausko pranešimo apie obelų, kriaušių, slyvų, vyšnių, lietuviškų šilauogių ir svarainių veislių ypatybes bei rekomendacijas sodininkams mėgėjams.

Pasidalino mintimis iš kelionės Švedijoje ir susitikimo su sodininkais.

Apie mėgėjų sodų apsaugą nuo kenkėjų, jų priežiūrą dalykiškai pasakojo instituto mokslinis bendradarbis Rimantas Tamošiūnas.

Išklausę įdomių ir naudingų pranešimų, pasisakymų, konferencijos dalyviai surengė arbatos pertraukėlę. Jos metu toliau vyko malonūs pokalbiai, buvo dalinamasi savais pastebėjimais ir patirtimi. Čia susibūręs Raseinių, Alytaus moterų ansamblis, prie kurio vėliau prisidėjo ir vyrai, dainavo gražias lietuviškas dainas. Sodininkų himno autorius Ipolitas Skridla deklamavo savo kūrybos eiles. Konferencija vyko jaukioje ir kūrybiškoje aplinkoje.

Sodininkai liko dėkingi instituto vadovybei už suteiktą galimybę organizuoti reikalingą ir naudingą konferenciją, suteiktas įdomias žinias, bei galimybę nusipirkti norimų obelų ir vaismedžių veislių sodinukų,  skanių lietuviškų obuolių, čia pat esančiame medelyne. Linkėdami vieni kitiems sėkmės, konferencijos dalyviai išvažiavo į namus pasisėmę naujų žinių ir geros nuotaikos.

Ipolitas Skridla               Vilniaus susivienijimo „Sodai“ valdybos narys

P.S. Nuotraukos I.Skridlos

This entry was posted in Datos. Bookmark the permalink.