Apie mus

Lietuvos sodininkų draugijos valdymo organai:

Romasis Vaitekūnas – Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas

Prezidiumo nariai:

Vilniaus susivienijimas “Sodai” (Susivienijimo pirmininkas Romasis Vaitekūnas)

Alytaus susivienijimas “Sodai” (Susivienijimo pirmininkas Fabijonas Delinda)

Raseinių susivienijimas “Sodai” (Susivienijimo pirmininkė Ona Babonienė)

Tivana Baranovienė (Ukmergės r., SB “Pušelė”)

Zita Kazlovskienė, prezidiumo narė

Revizorius:

Petras Algimantas Pumputis (Vilniaus m., SB “Dobilas”)


Lietuvos sodininkų draugija

Zenklas_LSD1

Mėgėjiška sodininkystė

Mėgėjiška sodininkystė – laisvalaikio veikla turint tikslą sodo sklype susikurti aktyvaus poilsio sąlygas, išsiauginti ar pasigaminti žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, gėlių, bitininkystės ir kitų produktų), taip pat tvarkyti kraštovaizdį ir naudotis juo rekreacijai, puoselėti ir tausoti jo išteklius.

Istorija

Lietuvoje mėgėjų sodai pradėti steigti 1949 m. Šalyje yra per 220 tūkstančių sodininkų sklypų, jie užima daugiau nei 21 tūkst. ha žemės plotą. 1959 m. įsteigta Lietuvos sodininkystės draugija (1987–1991 m. Respublikinis agrokooperatinis susivienijimas „Sodai“, nuo 1991 m. Lietuvos sodininkų draugija). Rėmė mėnesinio žurnalo „Mūsų sodai“ leidybą (ėjo 1959–1999 m.). Rūpinosi kolektyvinių sodų (nuo 1992 m. bendrijų sodų) kūrimu, produkcijos realizavimu, steigė prekybos kioskus. Vienija 11 rajoninių sodininkų susivienijimų (Alytus, Kaunas, Kretinga, Marijampolė, Panevėžys, Raseiniai, Šiauliai, Telšiai, Ukmergė, Vilnius, Zarasai) ir Ukmergės gėlininkų draugiją. Turi (2008 m.) 1800 sodininkų bendrijų ir daugiau kaip 200 000 narių.

Veikla

Draugijos organai – visuotinis narių susirinkimas, prezidiumas, draugijos pirmininkas. Nariai – sodininkų bendrijos, sodininkų bendrijų susivienijimai ir pavieniai sodininkai. Svarbiausi tikslai – plėtoti ir puoselėti mėgėjišką sodininkystę (užsiauginti ir pasigaminti žemės ūkio produktų – vaisių, uogų, daržovių, gėlių, bitininkystės ir kt. produktų, susikurti aktyvaus poilsio sąlygas sodo sklypuose, tvarkyti ir tausoti jo išteklius) ir jos tradicijas; teikti konsultacijas ir rekomendacijas sodininkams, bendrijoms ir susivienijimams.

Lietuvos sodininkų draugija rengia geriausiai tvarkomų sodininkų bendrijų, gražiausių sodų sklypų ir sodybų apžiūras, konkursus, parodas, derina narių veiklą ir atstovauja jų interesams mėgėjiškos sodininkystės klausimais.

Pirmininkai

  • J. Kriaučiūnas – 1959-1969 m.
  • P. Svetika – 1969-1971 m.
  • B. Leščinskas – 1971-1978 m.
  • R. Vosylius – 1978-1983 m.
  • Vytautas Einoris – 1983-1987 m.
  • R. Petruškevičius – 1987–1991 m.
  • Vladislovas Butkevičius –  1991-2014 m.
  • Aloyzas Burba –  2014-2019 m.
  • Romasis Vaitekūnas – nuo 2019 m.