Teisės aktai

Teisės aktai reglamentuojantys Lietuvos sodininkų draugijos veiklą:

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos sodininkų draugijos įstatai